Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

tel: 519 672 356

Administrator i sprawy RODO:

Reklamacje możecie Państwo zgłaszać pisząc na adres:

Właścicielem i twórcą MŁYNOTEKI - Platformy Teatru Młyn jest

Fundacja Artystyczna “Młyn”

ul. Ludna 7 m 15 00-405 Warszawa
NIP: 7010088282 REGON: 141135890
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000288736
PKO BP 68102010970000710201405315

Wszelkie informacje nt działaności Fundacji Artystycznej “Młyn” znajdziecie Państwo na stronie www.mlyn.org